Dodatkowe usługi


Nie tylko kompleksowy fulfilment to coś, co oferujemy naszym klientom. Proponujemy także inne usługi – jedną z nich jest własna agencja celna.

Agencja celna Logistiko

Jako jedna z niewielu firm z Polski świadczymy tak kompleksową usługę, czyli fulfilment wraz z własną agencją celną, która reprezentuje podmioty gospodarcze w sprawach związanych z obrotem towarów za granicą. Od 2015 roku posiadamy status AEO, dzięki czemu odprawiane przez nas towary podlegają mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów niż towary innych przedsiębiorców, a cała wymiana handlowa jest szybsza i bezpieczniejsza.

Jak działa nasza agencja celna?

Nasza agencja celna dokonuje wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego – to profesjonalny pełnomocnik, który reprezentuje klienta przed organami celnymi i podatkowymi. 

Sfery, jakimi się zajmuje się nasza agencja celna, to:

  • obsługa celna importerów i eksporterów
  • sprawne i szybkie zgłoszenia celne  w ramach procedur uproszczonych 
  •  obsługa celna w zakresie procedur gospodarczych 

Nasza oferta

  • odprawy celne importowe
  • odprawy celne eksportowe
  • obsługa celna towarów objętych procedurą czasowego składowania 
  • procedury naprawcze 
  • odprawy celne retrospektywne 
  • reprezentowanie firmy lub osoby przed Urzędem Celnym (upoważnienie celne)
  • uzyskanie numeru EORI

Masz inne obowiązki, które może wykonać za ciebie nasza agencja celna? Skontaktuj się z nami i dowiedz szczegółów.

Skontaktuj się z nami

Darmowa wycena
Podatnik VAT