Pierwsza dostawa

Przy rozpoczęciu współpracy kluczowe jest aby pierwsza dostawa była przygotowana tak, żeby magazynierzy byli w stanie przyjąć ją szybko i bez błędów. Pierwsza dostawa, czyli zatowarowanie zazwyczaj jest trudniejsza niż wszystkie następne, gdyż magazynierzy nie znają jeszcze dobrze wszystkich Twoich produktów. Dlatego istotne jest aby jak najlepiej opisać wszystkie produkty oraz stworzyć pełną listę zawartości dostawy. Aby usprawnić proces przyjęcia dostawy i zagwarantować, że nie dojdzie do pomyłek – wykonaj starannie poniższe kroki.

Dodaj produkty do kartoteki towarowej

Dobrze przygotowana kartoteka towarowa, obejmująca wszystkie produkty, które chcesz wysyłać z magazynu Logistiko pomoże magazynierom w prawidłowym rozpoznaniu produktów dostarczonych i przyspieszy przyjęcie dostawy. Każdy produkt w kartotece produktowej powinien być opisany za pomocą kilku cech:

  • nazwa produktu
  • kod kreskowy (EAN)
  • Twoje oznaczenie produktu
  • wartość produktu

W polu “Nazwa produktu” wprowadź nazwę, najlepiej taką jaka występuje na opakowaniu produktu aby w razie potrzeby magazynierzy mogli na jej podstawie sprawdzić czy na pewno w dostawie znajduje się spodziewany produkt.

Oznaczenie produktu

Kod kreskowy (EAN) to kluczowe oznaczenie produktu. Na jego podstawie odbywa się cała praca magazynowa. Jeśli znasz kod kreskowy produktu – przepisz go dokładnie w tym polu. Ale co zrobić jeśli produkt nie posiada kodu EAN lub Ty go nie znasz? W takim wypadku nie musisz go wprowadzać. Magazynierzy rozpoznają produkt w dostawie na podstawie pozostałych informacji i jeśli produkt nie posiada kodu kreskowego – zostanie mu on nadany przez nasz system. (w kartotece zobaczysz go klikając w opcję “Szczegóły” na liście produktów). Jeśli wiesz, że produkt nie posiada kodu i na pewno trzeba będzie mu go nadać – poinformuj o tym swojego opiekuna w Logistiko przed wysłaniem dostawy, wspólnie ustalicie jak najlepiej oznaczyć produkt, żeby uniknąć pomyłki przy przyjęciu dostawy.

Twoje oznaczenie produktu (kod systemowy) to dowolne oznaczenie (kod, symbol itp.) produktu, które stosujesz w swoim systemie sklepowym itp. Może to być dowolny zestaw znaków – litery i cyfry, który ułatwi komunikację z magazynierami i zapewni spójność Twojej bazy produktów pomiędzy różnymi systemami (sklep i system magazynowy)

Wartość produktu pozwala nam na zagwarantowanie, że w każdym momencie magazyn posiada ubezpieczenie pokrywające pełną wartość przechowywanych w nim towarów. Ponadto podanie kwoty przyspiesza generowanie listów przewozowych, ponieważ system wie, na jaką kwotę powinna być ubezpieczona przesyłka.

Oznacz wyraźnie i w sposób jednoznaczny produkty, które dostarczysz do magazynu Logistiko

Jeśli wszystkie Twoje produkty posiadają kody kreskowe i uzupełniłeś kod kreskowy dla każdego produktu dodanego do kartoteki towarowej – Twoja praca w tym zakresie jest zakończona. Na podstawie kodu kreskowego nasz system (i magazynierzy) rozpoznają poprawnie każdy produkt.

Aby przyspieszyć proces przyjęcia dostawy zastosuj się do poniższych rad:

Dokładny spis

W panelu Logistiko utwórz dostawę, zawierającą dokładny spis produktów, które do nas wysyłasz

Zaloguj się do swojego konta na stronie panel.logistiko.pl i kliknij “Dostawy” a następnie “Utwórz nową”. Następnie uzupełnij informację kiedy pierwsza dostawa przyjedzie oraz jakie dokładnie produkty (i w jakich ilościach) będzie zawierała. Dzięki temu magazynierzy w trakcie przyjmowania dostawy będą w stanie na bieżąco sprawdzać czy prawidłowo rozpoznali wszystkie produkty oraz weryfikować czy ilości przyjmowane do magazynu są zgodne z tymi, których Ty się spodziewałeś.

Oznacz dostawę

Po utworzeniu awiza dostawy będziesz miał możliwość pobrania etykiety dostawy. Jest to numer dostawy nadany przez nasz system. Możesz taką etykietę dostawy wydrukować (lub nawet przepisać ręcznie markerem itp.) i przykleić go na każde pudło z towarem, wysyłane do magazynu Logistiko. Dzięki temu magazynierzy natychmiast i bez żadnych wątpliwości będą w stanie stwierdzić, że otrzymali Twój towar oraz rozpoznać, której awizacji dotyczy aktualnie przyjmowana pierwsza dostawa. Bardzo przyspiesza to proces przyjęcia dostawy.

Pierwsza dostawa – dostarcz towar do magazynu Logistiko

Przesyłkę zaadresuj na adres:
Logistiko sp. z o.o.
ulica Grunwaldzka 5a
99-300 Kutno
Dostawę wyślij na swój koszt w dowolny sposób – poczta, kurier, transport własny.
Sprawdź podstrony, gdzie dokładniej opisaliśmy inne zagadnienia.