Przyjęcie towaru

Przyjęcie towaru do magazynu Logistiko może odbyć się na kilka sposobów – możesz go wysyłać ze swojego magazynu, z hurtowni lub bezpośrednio od producenta. Ważne jest, żeby w każdym z tych przypadków stosować się do poniższych zasad, co usprawni prawidłowe rozpoznanie dostawy (i produktów w niej się znajdujących) jak również przyspieszy proces przyjęcia dostawy.

Dostawę wyślij na swój koszt w dowolny sposób – poczta, kurier, transport własny.

Awizacja dostawy

Magazyn musi być uprzedzony o każdej spodziewanej dostawie co najmniej jeden dzień przed terminem dostawy (w przypadku większych dostaw np. kontenery, dostawy całopojazdowe itp. sugerujemy uprzedzenie magazynu co najmniej kilka dni przed dostawą). Dzięki temu magazynierzy mogą przygotować się i tak zaplanować pracę, aby móc przyjąć dostawę w możliwie najkrótszym czasie.

Formularz awizacji

Aby zawiadomić magazyn o spodziewanej dostawie wypełnij formularz „Utwórz nową dostawę” w menu „Dostawy” w panelu klienta.

W formularzu należy wypełnić kilka pól:

  • nazwę dostawcy (źródła dostawy, które będzie na liście przewozowym)
  • planowaną datę dostawy
  • sposób dostarczenia towaru (kurier, kierowca itp.)
  • listę produktów znajdujących się w dostawie wraz z ich spodziewaną ilością

Dodatkowo możesz w formularzu wprowadzić dodatkowe informacje dla magazynierów, zawierające opis dostawy np. sposób pakowania lub informacje dotyczące rozporządzenia przyjętym towarem.

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych wyślij formularz klikając przycisk „Gotowe”

Oznaczenie dostawy

Po utworzeniu awizacji, do każdej dostawy jest generowana etykieta. Pobierz etykietę i przyklej na paczki/palety w dostawie, w przypadku gdy Ty nadajesz dostawę lub po prostu przepisz numer dostawy i przekaż go do hurtowni/producenta z prośbą o umieszczenie go na dostawie lub w dokumentach dostawy (WZ)

Odbiór towaru

Gdy dostawa dotrze do magazynu, magazynierzy zweryfikują jej zawartość z dokumentem dostawy (zazwyczaj WZ). Sprawdzą stan wizualny pod kontem ewentualnych uszkodzeń i potwierdzą dostawcy/kurierowi/kierowcy odbiór dostawy. Na tym etapie zawartość nie jest weryfikowana z Twoim awizem dostawy, sprawdzane są tylko informacje podawane przez dostawcę/kierowcę (np. liczona jest ilość palet, ale nie ilość sztuk produktów na palecie lub opakowaniach zbiorczych). Jeśli dostawa posiada jakieś uszkodzenia lub istnieje podejrzenie, że ktoś mógł naruszyć jej integralność – magazynierzy wykonają dokumentację fotograficzną i umieszczą odpowiednie adnotacje na potwierdzeniu odbioru.

Przyjęcie towaru

Po odebraniu towaru magazynierzy przystępują do przyjęcia towaru. Dostawa jest sprawdzana szczegółowo i weryfikowana jest jej zgodność z Twoim awizem. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, zostaną one oznaczone w dostawie i będą widoczne w panelu klienta na dokumencie awizacji.

Jeśli w dostawie znajdują się nowe, wcześniej nie występujące produkty – magazynierzy wykonają fotografie, które będą widoczne w szczegółach produktów, w panelu klienta.

Towar dostępny do sprzedaży

Po przyjęciu towaru zostanie on umieszczony w magazynie, od tego momentu będzie dostępny do wydania/sprzedaży.

Powiadomienia e-mail

Każdorazowo po przyjęciu dostawy możesz otrzymać powiadomienie e-mail o przyjęciu. Zawiera on listę wszystkich przyjętych produktów i/lub informacje o ewentualnych niezgodnościach dostawy z Twoim awizem.