Import z pliku csv

Import z pliku csv

Opcja Masowy import produktów umożliwia jednorazowe zaimportowanie dowolnej ilości zamówień. Import dokonywany jest za pomocą plików csv, które zawierają wszystkie informacje dotyczące zleceń. Na stronie importu znajdziesz dokładną instrukcję jak przygotować plik oraz możesz pobrać przykładowy plik z zamówieniami do importu, żeby obejrzeć jego strukturę.

Aby zaimportować zlecenia:

Wczytaj wcześniej przygotowany plik.wczytaj_plik
Po wczytaniu pliku zostanie wyświetlona jego zawartość. W tym momencie możesz sprawdzić czy struktura pliku została odczytana prawidłowo (czy odpowiednie informacje są wyświetlane w odpowiednich kolumnach).wczytany_plik
Jeśli wszystkie dane zostały odczytane poprawnie – wybierz opcję “Importuj”.kliknij_importuj
Import pliku może potrwać kilka minut (w zależności od ilości importowanych zamówień). Po jego zakończeniu przy imporcie, w tabeli zostanie wyświetlony status importu “Poprawny/Błędny”. Jeśli import przebiegł poprawnie – zostanie podana informacja ile zamówień zostało utworzonych i wysłanych do magazynu. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie – możesz kliknąć w szczegóły, żeby zobaczyć informację co spowodowało wstrzymanie importu.plik_przetwarzany