Magazynowanie towaru

Kto jest właścicielem towaru składowanego w magazynie Logistiko?

Właścicielem Twojego towaru składowanego w magazynie Logistiko jesteś zawsze Ty!

Kto odpowiada za towar umieszczony w magazynie Logistiko?

Od momentu przyjęcia dostawy towaru do magazynu Logistiko, znajduje się on pod naszą opieką. To my odpowiadamy za magazynowanie towaru i pilnujemy, aby ilość towaru na stanie magazynowym była zawsze poprawna oraz my ponosimy odpowiedzialność za wszystkie ewentualne szkody jakie mogłyby powstać w trakcie przechowywania towaru w magazynie.

Czy magazyn i towar w nim składowany jest ubezpieczony?

Tak. Zarówno magazyn jak i cały składowany w nim towar jest zawsze ubezpieczony do pełnej wartości. Za wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem magazynu i towaru odpowiadamy my, od Ciebie oczekujemy jedynie informowania nas o wartości Twojego towaru, aby na bieżąco aktualizować wysokość ubezpieczenia. Wartość towaru podajesz za każdym razem, gdy do swojej bazy produktów dodajesz nowy produkt. Koszt składki ubezpieczeniowej ponosi klient.

Czy mam wpływ na magazynowanie towaru towaru?

Za każdym razem gdy dostarczasz na magazyn nowy towar, który może wymagać specjalnego sposobu przechowywania lub zabezpieczenia – musisz poinformować nas o tym fakcie. Magazyn przygotowany jest do przechowywania produktów także w warunkach specjalnych (strefowa kontrola temperatury i wilgotności powietrza itp.). Wszelkie dodatkowe informacje na temat poszczególnych produktów pomogą nam lepiej zabezpieczyć Twój towar i zagwarantować, że sposób jego przechowywania będzie zawsze odpowiedni. O sposobie rozmieszczenia Twojego towaru na regałach i półkach zadecyduje nasz doświadczony zespół magazynierów, który umieści Twój towar w magazynie w taki sposób aby proces realizacji zamówień z Twojego sklepu przebiegał jak najsprawniej i jak najszybciej.

Ile produktów mogę magazynować w Logistiko?

Nie stosujemy żadnych ograniczeń dotyczących ilości towarów składowanych w magazynie Logistiko lub miejsca, które jest przeznaczone na Twoje towary. To Ty decydujesz ile miejsca potrzebujesz i jak wiele produktów chcesz przechowywać w magazynie Logistiko. Wszystkie opłaty, jakie pobieramy, są zawsze obliczane na podstawie aktualnego wykorzystania powierzchni magazynowej, więc nie musisz z góry deklarować ile potrzebujesz miejsca. Dziś możesz składować tylko jedną paletę towaru a za tydzień może to być już 10 palet. Aby mieć pewność, że w magazynie jest jeszcze dość wolnego miejsca – jeśli chcesz wykorzystać znacznie więcej miejsca niż aktualnie, uzgodnij to z nami.