Operacje magazynowe

Jakie operacje magazynowe są wykonywane przez Logistiko?

Logistiko zapewnia pełną obsługę magazynową i operacje magazynowe na najwyższym poziomie. Wykonujemy przyjęcia dostaw, wydania towaru oraz obsługujemy zwroty towaru. Ponadto na bieżąco przeprowadzamy inwentaryzacje oraz wykonujemy dodatkowe czynności związane z przygotowaniem towaru do sprzedaży. W miarę potrzeb nasi magazynierzy mogą oklejać towary kodami kreskowymi, wykonywać konfekcjonowanie towaru, zabezpieczać towar (foliowanie itp.) oraz wykonywać inne zlecone prace specjalne. To nie wszystkie operacje magazynowe jakie zachodzą w magazynie Logistiko.

Skąd wiecie jaki towar i do kogo wysłać?

Cała praca zespołu magazynowego opiera się wyłącznie na zleceniach przekazywanych przez Ciebie. Magazynierzy mogą przyjąć lub wydać towar w ilościach określonych przez Ciebie w zleceniach utworzonych w panelu klienta lub przekazanych bezpośrednio z Twojego sklepu.

Jak zapowiedzieć dostawę?

Zapowiedź dostawy (lub awizacja dostawy) to magazynowe zlecenie przyjęcia dostawy, które możesz utworzyć za pomocą panelu klienta. Awizacja dostawy powinna zawierać informację o tym jaki towar i w jakiej ilości przyjedzie do magazynu oraz o tym kiedy dostawa będzie miała miejsce.

Jak wygląda przyjęcie towaru?

Każdy towar dostarczany do magazynu Logistiko jest weryfikowany dwukrotnie. W momencie odbioru towaru od dostawcy/kuriera magazynierzy weryfikują zgodność dostawy z dokumentem przewozowym (najczęściej dokument WZ wystawiony przez dostawcę towaru). Jeśli wszystko się zgadza, magazynierzy potwierdzają odbiór towaru. W następnej kolejności (już po odjeździe dostawcy/kuriera) magazynierzy przystępują do przyjęcia dostawy. Dokonywana jest dokładna weryfikacja poprawności dostawy (czy przyjmowany towar i jego ilości odpowiadają temu co zgłoszono w awizacji dostawy) oraz sprawdzają czy dostarczony towar nie posiada jakichkolwiek braków lub uszkodzeń. W skrócie rzecz ujmując – sprawdzają czy w dostawie przyjechało dokładnie to czego się spodziewasz oraz czy nic nie jest uszkodzone. Jeśli wszystko się zgadza – towar trafia na półki magazynowe i jest natychmiast udostępniony do sprzedaży.

Jak zlecić wydanie towaru?

Wydanie towaru to główne zadanie magazynierów. Wydania odbywają się na podstawie zamówień klientów Twojego sklepu, przekazywanych prosto ze sklepu (jeśli jest on zintegrowany z naszym systemem) lub wprowadzanych przez Ciebie w panelu klienta. Zlecenie wydania, czyli inaczej – zlecenie realizacji zamówienia, zawiera informację o towarze, który ma być wydany (jaki towar i ile sztuk) oraz o adresie, na który ma być wysłana paczka. Do każdego zlecenia wydania możesz także załączyć pliki pdf (np. faktura, specyfikacja), które zostaną wydrukowane w magazynie i dołączone do paczki.

Jakie są etapy wydawania towaru?

Każde wydanie towaru składa się z dwóch etapów pracy magazynierów. Pierwszym etapem jest “Kompletacja” towaru. Na tym etapie magazynierzy wyszukują towary z zamówienia na regałach magazynowych i zbierają odpowiednie ich ilości. Etap ten kontrolowany jest przez nasz system WMS, który nie tylko podpowiada magazynierom skąd zabrać towar, ale sprawdza także czy pobrano odpowiednią ilość każdego towaru. Skompletowane zamówienie zostaje następnie przekazane do pakowania. Towar jest pakowany w paczki, dołączone do zamówienia dokumenty są drukowane i umieszczane na paczce. Automatycznie drukowany jest także list przewozowy wybranej przez Ciebie firmy kurierskiej, która będzie odpowiadała za doręczenie przesyłki. Na tym etapie nasz system WMS ponownie czuwa nad tym, żeby magazynierzy wydali towar zgodnie z zamówieniem. Każdy towar w zamówieniu jest weryfikowany ponownie, dzięki czemu ryzyko jakichkolwiek pomyłek jest minimalne. Spakowane paczki są odkładane w miejsce, gdzie czekają już tylko na przyjazd kuriera.

Jak obsługiwane są zwroty towaru?

Największym problemem sklepów internetowych jest obsługa zwrotów. Często klienci odsyłają towar nie informując Ciebie o tym fakcie, co potem powoduje problem w rozpoznaniu kto i dlaczego zwrócił towar. Aby rozwiązać ten problem każde zamówienie realizowane przez magazyn Logistiko w Twoim imieniu posiada specjalny link do formularza zwrotu. Jeśli klient chce zwrócić towar wystarczy, że kliknie w link i poda powód zwrotu. Otrzyma wówczas kod zwrotu, który wystarczy wydrukować/przepisać i dołączyć do paczki. Dzięki temu Ty natychmiast wiesz kto i dlaczego odesłał towar.

Jak często wykonywana jest inwentaryzacja?

Pełna inwentaryzacja stanu magazynowego odbywa się raz w roku. Jej termin jest każdorazowo uzgadniany z Tobą. Aby jednak zagwarantować stałą kontrolę i aktualność stanów magazynowych, nasz magazyn wykonuje cały czas tzw. inwentaryzację ciągłą. Oznacza to, że każdy towar i każda półka w magazynie jest inwentaryzowana co kilka pobrań towaru (wydań).

Co to jest konfekcjonowanie?

Konfekcjonowanie to operacja magazynowa mająca na celu przygotowanie towaru do sprzedaży. Często zdarza się, że nasi klienci sprzedają towary w zestawach. Jednak zestaw taki może składać się z towarów zakupionych u różnych dostawców, które dostarczono do magazynu w różnych dostawach. Konfekcjonowanie to stworzenie zestawu (nowego “produktu”) z kilku różnych, pojedynczych produktów. Dzięki temu kupując w sklepie klienci wrzucają do koszyka zestaw a nie kilka pojedynczych produktów. Magazyn jest w stanie wówczas szybko realizować takie zamówienia, gdyż również ma już zestawy gotowe do wydania.

Jak mogę sprawdzić czy moje zlecenie zostało zrealizowane?

Na każdym etapie pracy magazynu masz wgląd w postępy prac. Każde zamówienie (zlecenie wydania) ma kilka statusów/etapów. Status “Przyjęto” oznacza, że zamówienie dotarło do magazynierów. “Kompletowanie” to pierwszy etap realizacji, polegający na zbieraniu z półek i regałów towarów w odpowiednich ilościach. “Pakowanie” to przygotowywanie zamówienia do wysyłki. “Zrealizowane” zamówienia oczekują już tylko na odbiór paczek przez kuriera. Dodatkowo – gdy zamówienie zostanie zrealizowane otrzymasz powiadomienie e-mail o tym fakcie. Takie samo powiadomienie może otrzymać także odbiorca paczki. Nasze doświadczenie sprawia, że wszystkie operacje magazynowe mamy opanowane do perfekcji.