Przyjmowanie dostaw

Sprawne przyjmowanie dostaw na magazyn wymaga przygotowania. Dlatego prosimy naszych klientów o wprowadzenie do systemu WMS informacji o terminie, pochodzeniu i zawartości każdej dostawy. Niezbędne informacje to:

  • planowany termin dostawy
  • pochodzenie dostawy (nazwa dostawcy)
  • lista produktów w dostawie

przyjmowanie dostaw
Posiadając te informacje nasi magazynierzy są w stanie w minimalnym czasie zweryfikować dostawę, jej zgodność z awizacją oraz umieścić towar w magazynie w taki sposób aby umożliwić jego szybkie wydanie. Dzięki połączeniu systemu awizacji dostaw z modułem realizacji zleceń wydania jesteśmy w stanie obsługiwać także dostawy „just-in-time” metodą cross-dock. Oznacza to, że jeśli towar z dostawy jest potrzebny do natychmiastowego wydania, magazynierzy nie będą tracić czasu na rozwożenie go po standardowych miejscach odkładczych w magazynie tylko umieszczą go miejscu szybkiego poboru, skąd natychmiast może zostać wydany.

Procedura przyjęcia towaru – przyjmowanie dostaw

Nasi klienci przekazują dokument zlecenia przyjęcia towaru w formie elektronicznej, korzystając ze swojego systemu informatycznego, najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą, w formacie oraz metodą określoną w dokumentacji API udostępnionej przez Wykonawcę lub za pośrednictwem panelu klienta (http://panel.logistiko.pl).

Każde zlecenie przyjęcia towaru powinno, w miarę możliwości zawierać: rodzaj i ilość towarów do przyjęcia, metodę dostawy (transport własny, przesyłka), jej termin i dodatkowe oznaczenie (np. numer listu przewozowego).

Po zapoznaniu się z awizem dostawy potwierdzamy możliwość jej rozładunku w awizowanym terminie lub wskazujemy najbliższy możliwy termin.

W trakcie rozładunku przeprowadzamy wstępną kontrolę poprawności dostawy, weryfikację widocznych uszkodzeń, dostępu do zawartości oraz zabezpieczenia towaru (plomby na kontenerach itp.).

Rozładunek dostawy kończy się w momencie podpisania dokumentu CMR i wpisaniem do niego wszelkich uwag dotyczących ewentualnie stwierdzonych niezgodności lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie pełnej weryfikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zawartości dostawy, jej opakowaniu itp. wykonujemy dokumentację fotograficzną tego faktu i przekazujemy ją Klientowi.

Towar z dostawy jest przyjmowany na stan magazynowy nie później niż w ciągu następnych dwóch dni roboczych od momentu odbioru dostawy, w przypadku dostaw, których odbiór nastąpił po godz. 14:00. W przypadku dostaw, których odbiór nastąpił przed godziną 14:00 ­ przyjmujemy towar nie później niż w kolejnym dniu roboczym, chyba, że Klient zdecyduje inaczej.

Dostawę uznaje się za przyjętą w momencie gdy towar pojawia się na stanie magazynowym i jest dostępny do wydania. Każdorazowo powiadamiamy o tym fakcie Klienta poprzez wprowadzenie odpowiedniej informacji do systemu WMS (towar dostępny do wydania) oraz automatycznym powiadomieniem e­-mail na podany adres.

W przypadku przyjęcia nowego (nie występującego wcześniej w kartotece towarowej) produktu, na życzenie Klienta sporządzamy jego dokumentację fotograficzną, która zostanie załączona do produktu w kartotece towarowej systemu WMS. Wszystkie te elementy składają się na perfekcyjne przyjmowanie dostaw w Logistiko.