Obsługa dostaw

Obsługa dostaw to szybkie przyjmowanie towarów na stan magazynowy

Towar z dostawy jest przyjmowany na stan magazynowy nie później niż w ciągu następnych dwóch dni roboczych od momentu odbioru dostawy, w przypadku dostaw, których odbiór nastąpił po godz. 14:00. W przypadku dostaw, których odbiór nastąpił przed godziną 14:00 ­ przyjmujemy towar nie później niż w kolejnym dniu roboczym, chyba, że Klient zdecyduje inaczej. Oto nasza profesjonalna obsługa dostaw!

Obsługa dostaw to precyzyjne weryfikowanie każdej dostawy

W trakcie rozładunku przeprowadzamy wstępną kontrolę poprawności dostawy, weryfikację widocznych uszkodzeń, dostępu do zawartości oraz zabezpieczenia towaru (plomby na kontenerach itp.).W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zawartości dostawy, jej opakowaniu itp. wykonujemy dokumentację fotograficzną tego faktu i przekazujemy ją Klientowi.

Położenie magazynu jest dogodne dla dostawców

Nasz magazyn znajduje się centralnej części Polski w sąsiedztwie najważniejszych węzłów komunikacyjnych i blisko większości sortowni firm kurierskich. Dzięki dogodnej lokalizacji dostawcy bez problemów dotrą do naszego magazynu.

Wykonywanie fotografii dla nowych produktów

W przypadku przyjęcia nowego (nie występującego wcześniej w kartotece towarowej) produktu, na życzenie Klienta sporządzamy jego dokumentację fotograficzną, która zostanie załączona do produktu w kartotece towarowej systemu WMS.

Pozostałe elementy fulfilmentu

Obsługa dostaw to jeden z elementów kompleksowego fulfilmentu:

Skontaktuj się z nami

Darmowa wycena
Podatnik VAT