Zwroty towaru

Zwroty towaru są integralną częścią handlu elektronicznego, dlatego nasz system magazynowy został zaprojektowany tak, by maksymalnie ułatwić proces zwrotów towaru zarówno dla sprzedawców internetowych, jak i ich klientów. Współpracujemy z serwisem https://wygodnezwroty.pl/, by zapewnić płynną obsługę zwrotów.

Zwroty towaru – formularz

Każdy odbiorca Twojego towaru otrzymuje mailowe potwierdzenie wysyłki towaru, zawierające także link do formularza zwrotu. Dzięki temu zgłoszenia chęci zwrotu towaru można dokonać szybko, informując zarazem Ciebie i magazyn co zostanie zwrócone i dlaczego. Formularz zawiera listę produktów, które zostały dostarczone. Klient musi tylko zaznaczyć produkty, które zwraca i wpisać przyczynę.

Oznaczenia zwrotu

Po wysłaniu formularza zwrotu, klient otrzymuje numer zwrotu w postaci etykiety, którą może wydrukować i dołączyć do zwrotu. Może oczywiście także po prostu przepisać numer zwrotu na swoją paczkę. Oprócz numeru zwrotu etykieta zawiera także adres magazynu.

Wysyłka towaru

Klient wysyła zwracany towar na swój koszt na adres magazynu korzystając z dowolnej formy wysyłki.

Powiadomienia e-mail

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku dostaw, zarówno magazynierzy jak i Ty, otrzymują powiadomienie e-mail o zgłoszonym zwrocie, zawierające informacje wprowadzone w formularzu zwrotu. Informacja o zwrocie jest także widoczna w panelu klienta.

Weryfikacja zwracanego towaru

Gdy paczka ze zwrotem dociera na magazyn, magazynierzy dokonują jej weryfikacji. Sprawdzają czy zwrócone przedmioty są zgodne ze zgłoszeniem zwrotu oraz oceniają stan zwróconych towarów. Do oceny stanu produktów mogą korzystać z przygotowanej przez Ciebie listy rzeczy do zweryfikowania (np. w przypadku ubrań – czy nie są zabrudzone, czy nie są rozerwane, czy zawierają wszystkie elementy wchodzące w skład produktu itp.)

Dokumentacja fotograficzna zwracanego towaru

Po przyjęciu zwrotu w magazynie, magazynierzy dokonują weryfikacji zwróconych towarów. Sprawdzają zgodność z zgłoszeniem oraz oceniają stan produktów. W przypadku wątpliwości co do stanu zwróconych produktów, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, która może być wykorzystana do podejmowania decyzji o dalszym losie produktu.

Przyjęcie zwrotów na stan magazynowy

Zwrócone produkty, które nadają się do ponownej sprzedaży, są przyjmowane na stan magazynowy i traktowane jak normalny towar. W przypadku produktów uszkodzonych lub nieodpowiadających wymogom, są one oznaczane jako uszkodzone i oczekują na decyzję sprzedawcy co do ich dalszych losów. Cały proces zwrotu towaru jest zaprojektowany tak, by zapewnić przejrzystość i efektywność zarówno dla sprzedawcy, jak i dla klienta.

Podsumowując: nasz system magazynowy został specjalnie zaprojektowany, aby ułatwić proces zwrotów towarów w handlu elektronicznym zarówno dla sprzedawców, jak i klientów. Współpracujemy z serwisem Wygodne Zwroty w celu zapewnienia płynnej obsługi zwrotów. Proces zwrotu zaczyna się od formularza zwrotu, który jest dołączany do każdej wysyłki, umożliwiając klientom łatwe zgłoszenie zwrotu oraz przyczyn jego dokonania. Klienci otrzymują numer zwrotu do umieszczenia na paczce, a cały zwrot odbywa się na ich koszt. Zarówno sprzedawcy, jak i magazynierzy są informowani o zwrotach poprzez powiadomienia e-mailowe. Po otrzymaniu zwrotu, magazynierzy weryfikują zgodność i stan zwróconych towarów, a w przypadku wątpliwości wykonują dokumentację fotograficzną. Produkty nadające się do ponownej sprzedaży są przyjmowane na stan magazynowy, natomiast te uszkodzone czekają na decyzję sprzedawcy. Cały proces został zaprojektowany, aby zapewnić przejrzystość i efektywność, co jest korzystne zarówno dla sprzedawcy, jak i klienta.