Zwroty towaru

Rozumiejąc znaczenie profesjonalnej obsługi zarówno z punktu widzenia sprzedawców on-line jak i ich klientów, nasz system magazynowy jest skonstruowany tak aby jak najbardziej uprościć zwroty towaru dla wszystkich zainteresowanych.

W zakresie zwrotów współpracujemy z https://wygodnezwroty.pl/

Zwroty towaru – formularz

Każdy odbiorca Twojego towaru otrzymuje mailowe potwierdzenie wysyłki towaru, zawierające także link do formularza zwrotu. Dzięki temu zgłoszenia chęci zwrotu towaru można dokonać szybko, informując zarazem Ciebie i magazyn co zostanie zwrócone i dlaczego. Formularz zawiera listę produktów, które zostały dostarczone. Klient musi tylko zaznaczyć produkty, które zwraca i wpisać przyczynę.

Oznaczenia zwrotu

Po wysłaniu formularza zwrotu, klient otrzymuje numer zwrotu w postaci etykiety, którą może wydrukować i dołączyć do zwrotu. Może oczywiście także po prostu przepisać numer zwrotu na swoją paczkę. Oprócz numeru zwrotu etykieta zawiera także adres magazynu.

Wysyłka towaru

Klient wysyła zwracany towar na swój koszt na adres magazynu korzystając z dowolnej formy wysyłki.

Powiadomienia e-mail

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku dostaw, zarówno magazynierzy jak i Ty, otrzymują powiadomienie e-mail o zgłoszonym zwrocie, zawierające informacje wprowadzone w formularzu zwrotu. Informacja o zwrocie jest także widoczna w panelu klienta.

Weryfikacja zwracanego towaru

Gdy paczka ze zwrotem dociera na magazyn, magazynierzy dokonują jej weryfikacji. Sprawdzają czy zwrócone przedmioty są zgodne ze zgłoszeniem zwrotu oraz oceniają stan zwróconych towarów. Do oceny stanu produktów mogą korzystać z przygotowanej przez Ciebie listy rzeczy do zweryfikowania (np. w przypadku ubrań – czy nie są zabrudzone, czy nie są rozerwane, czy zawierają wszystkie elementy wchodzące w skład produktu itp.)

Dokumentacja fotograficzna zwracanego towaru

Po wykonaniu weryfikacji i każdorazowo gdy stan zwracanych produktów budzi wątpliwości magazynierów, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna produktów. Ostateczną decyzję o ich stanie i co należy z nimi zrobić podejmujesz Ty.

Przyjęcie zwrotów na stan magazynowy

Jeśli produkty zostały zwrócone w stanie pozwalającym na dalszą sprzedaż – trafiają na półki magazynu i są traktowane jako normalny towar. W przeciwnym wypadku, zwracane produkty są oznaczane jako uszkodzone i oczekują na Twoją decyzję co do ich dalszych losów.